De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Smets

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Smets
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Smets

Cumuleo