De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willem Stevens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Willem Stevens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Willem Stevens

Cumuleo