De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Raf Suys

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Raf Suys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Raf Suys

Cumuleo