De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van David Szafran

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door David Szafran
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door David Szafran

Cumuleo