De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karin Temmerman

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Karin Temmerman
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Karin Temmerman

Cumuleo