De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Wiard

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Wiard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Wiard

Cumuleo