De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Tom Troch

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Tom Troch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Tom Troch

Cumuleo