De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno Valkeniers

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Bruno Valkeniers
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Bruno Valkeniers

Cumuleo