De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Martine Vrints

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Martine Vrints
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Martine Vrints

Cumuleo