De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Chris Van der Auwera

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Chris Van der Auwera
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Chris Van der Auwera

Cumuleo