De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Schoups

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Johan Schoups
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Johan Schoups

Cumuleo