De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lorin Parys

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Lorin Parys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Lorin Parys
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Lorin Parys

Cumuleo