De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Frank Lelon

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Frank Lelon
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Frank Lelon
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Frank Lelon

Cumuleo