De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Abdallah Kanfaoui

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Abdallah Kanfaoui
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Abdallah Kanfaoui

Cumuleo