De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Jonckheere

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Jonckheere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Jonckheere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Vincent Jonckheere

Cumuleo