De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Werner Janssen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Werner Janssen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Werner Janssen

Cumuleo