De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Goedtkindt

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Goedtkindt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean Goedtkindt

Cumuleo