De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter De Roover

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Peter De Roover
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Peter De Roover
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Peter De Roover

Cumuleo