De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patricia De Clercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Patricia De Clercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patricia De Clercq
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Patricia De Clercq

Cumuleo