De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Aldo Carcaci

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Aldo Carcaci
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Aldo Carcaci

Cumuleo