De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maxime Callaert

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Maxime Callaert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Maxime Callaert

Cumuleo