De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sophie Berlaimont

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Sophie Berlaimont
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Sophie Berlaimont

Cumuleo