De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Antonios Antoniadis

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Antonios Antoniadis
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Antonios Antoniadis

Cumuleo