De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philip Willekens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Philip Willekens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Philip Willekens

Cumuleo