De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Vanhoof

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Paul Vanhoof
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Paul Vanhoof

Cumuleo