De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van der Linden

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc Van der Linden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc Van der Linden

Cumuleo