De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Spooren

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Spooren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jan Spooren

Cumuleo