De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Hans Soetemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Hans Soetemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Hans Soetemans

Cumuleo