De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Albert Serpieters

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Albert Serpieters
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Albert Serpieters

Cumuleo