De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gunther Rens

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Gunther Rens
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Gunther Rens

Cumuleo