De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽlle Petit

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door JoŽlle Petit
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door JoŽlle Petit

Cumuleo