De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Walter Kiebooms

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Walter Kiebooms
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Walter Kiebooms

Cumuleo