De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karolien Huibers

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Karolien Huibers
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Karolien Huibers

Cumuleo