De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Frans

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Henri Frans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Henri Frans

Cumuleo