De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jef Eggermont

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jef Eggermont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jef Eggermont

Cumuleo