De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Bruno De Saegher

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Bruno De Saegher
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Bruno De Saegher

Cumuleo