De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Emmanuel Delsaute

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Delsaute
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Emmanuel Delsaute

Cumuleo