De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dominique Dehaene

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Dominique Dehaene
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Dominique Dehaene

Cumuleo