De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Inez De Coninck

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Inez De Coninck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Inez De Coninck

Cumuleo