De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Colla

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Luc Colla
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Luc Colla

Cumuleo