De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annemie Charlier

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Annemie Charlier
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Annemie Charlier

Cumuleo