De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Berchem

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Nicolas Berchem
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Nicolas Berchem

Cumuleo