De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Suzanne Haenen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Suzanne Haenen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Suzanne Haenen

Cumuleo