De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Xavier Liénart van Lidth de Jeude

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Xavier Liénart van Lidth de Jeude
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Xavier Liénart van Lidth de Jeude

Cumuleo