De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Kibassa-Maliba

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Isabelle Kibassa-Maliba
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Isabelle Kibassa-Maliba

Cumuleo