De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Daniel Franzen

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Daniel Franzen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Daniel Franzen

Cumuleo