De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Béatrice Fagot

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Béatrice Fagot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Béatrice Fagot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Béatrice Fagot

Cumuleo