De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nicolas Tzanetatos

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Nicolas Tzanetatos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Nicolas Tzanetatos

Cumuleo