De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marc Van Hemelrijck

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc Van Hemelrijck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Marc Van Hemelrijck

Cumuleo