De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Deveux

Alle mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Pierre Deveux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Pierre Deveux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2014 door Jean-Pierre Deveux

Cumuleo